SF Aabybro
fik sin opstart i 1984. To medlemmer, begge bosat i Aabybro, Erik Ingerslev Larsen og Per Overgaard Pedersen, med medlemskab i SF Aalborg, der også dækkede medlemskredsen i en del af Aalborgs omegnskommuner, havde et ønske om, at de som SF'ere fik et aftryk på den kommunale politik i Aabybro, hvilket betød der måtte startes en lokal Aabybro afdeling op.

Begge havde tidligere været opstillet på en lokal tværsocialistisk liste til kommunalvalget i 1981.

Den liste gav ikke valg til Aabybros Byråd, det betød efterfølgende en levende debat blandt flere af listens medlemmer om at bakke op om en lokal SF-afdeling og opstille ved det kommende valg i 1985 på en ren SF-liste. På det tidspunkt var der generelt fremgang til SF på landsplan.

Beslutningen blev taget og der blev indkaldt til et møde på den daværende Aabybro Kro, med annoncering i den lokale ugeavis AabybroPosten, og med personlig invitation til kommunens registrerede sf-medlemmer og de øvrige støtter fra den tværsocialistiske liste, som fortsat eksisterede, men medlemmerne fra listen var ikke særlig aktive.

Mødet på kroen, hvor SF's gruppeformand, Ella Strange var inviteret til at gi' en generel orientering om SF's organisation og landspolitik, mundede ud i et ønske fra de fremmødte, om en opstart på en lokal partiforening, som så blev en realitet efter en stiftende generalforsamling den 21. november 1984 i SiD-bygningen, Østergade, Aabybro. Samme SiD-afdeling har, gennem alle årene, været til stor hjælp med lokalelån til den organisatoriske mødevirksomhed.

Allerede ved det efterfølgende valg i 1985, blev Erik Ingerslev Larsen valgt som det første SF- byrådsmedlem i Aabybro Kommune. Blev genvalgt i 1989 og 1993 og fik følgeskab af Lars Hasager Jacobsen ved valget i 1997. Et godt makkerskab der bestod til den nye kommunesammenlægning til Jammerbugt kommune i 2002.

Protokollen med alle dagsorderne fra det organisatoriske arbejde, medlemsblade og artikler fra Aalborg-/Nordjyske Stiftstidende og AabybroPosten omkring partiforeningen og vores byrådsmedlem/-mers politiske arbejde fra starten i 1984 og som sluttede i 2005, hvor der blev en sammenlægning af partiforeningerne i Jammerbugt kommune, fra Aabybro, Brovst, Pandrup og Fjerritslev, er her samlet i rimelig kronologisk orden, som du kan linke til i de enkelte år ved Samlede filer og i avisudklip i perioden i Avisudklip, begge i søjlen til højre.

I 2001 blev der lavet en cd-rom med SF lokale kandidater partiprogam. Optagelserne var med datidens enkle digitale camera med en noget lavere opløsning og optagemuligheder og derfor ser du en lidt svingende kvalitet når du linker på Kandidater 2001.

Referaterne er afskrifter fra protokollen, der nu er overgivet til Lokalhistorisk Forening. Breve og mødeindkaldelser fra opstarten er fra Erik Ingerslevs arkiv. Medlemsbladene er samlet på komputeren gennem årene.

Skrive-/tastefejl fra avisudklippene er gengivet i de Samlede filer, for at det ikke skal være mine fortolkninger der rettes ind til.

God læselyst
Per Overgaard